Линковите на ресурсот на податочниот сет кои се пронајдени, појавуваат грешки при обидот за нивно разрешување.
Преглед на извештај
Податочни сетови оценети според "Пет ѕвезди на отвореност" од Тим Бернерс Лиз - отворено лиценцирани, отворено достапни, структурирани, во отворен формат, URI за ентитети, поврзани.
Преглед на извештај