Обработени жалби во септември 2018 Податоцитесе технички соодветни

URL: https://data.gov.mk/dataset/e893091b-b0c6-479f-86b3-2ea89d26dc08/resource/e76e23d3-2044-4513-bc51-f969f77e4708/download/-2018.xlsx

Обработени жалби во септември 2018

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Декември 12, 2018
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Обработени жалби во септември 2018
Опис Обработени жалби во септември 2018
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација success
Временска ознака на валидација 2019-01-11T10:27:52.273590