Административно управување февруари 2019

URL: https://data.gov.mk/dataset/ef04038d-f87a-4ce1-a0f0-46063106e2ce/resource/d166cf9c-e384-4621-a14b-fa72e7c3f838/download/-2019.xlsx

Административно управување февруари 2019

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Март 11, 2019
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Административно управување февруари 2019
Опис Административно управување февруари 2019
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација