Неименуван ресурс Податоцитене се технички соодветни

URL: https://data.gov.mk/dataset/ecdc75cd-c530-4817-85fe-1471c0a03741/resource/4912c033-8f48-4346-8143-581177dacfe8/download/i-kvartalen-izvestaj-za-izvoz-na-vino-2019.xls

Од апстрактот на податочниот сет

I Квартален извештај за извоз на вино 2019 година

Извор: I Квартален извештај за извоз на вино 2019 година

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Јули 4, 2019

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Јуни 25, 2019
Креирано на непознат
Формат XLS
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име
Опис
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2019-07-04T09:16:35.694451